top of page

Geografika

-et stedsspecifikt lydkunstværk

Kort.jpeg

I april, maj og juni 2021 kunne man opleve det soniske kunstværk GEOGRAFIKA i området omkring Marienlystparken og Brendstrupskoven i Aarhus V. Værket, der er kreeret af lydkunstner Søren Lyngsø Knudsen, består af 8 specialbyggede højtalerenheder udstyret med lydfiler og teknik. Grundelementet er en GPS-modtager, der kontrollerer, hvilke lydfiler der afspilles, alt efter hvor man befinder sig i kunstværkets geografiske placering, hvorfor det er nødvendigt at bevæge sig rundt i området for at få den fulde oplevelse af værket. Kunstneren selv beskriver værket som ”et levende soundtrack i kontakt med omgivelserne som opfordrer til at blive udforsket. En slags ”sonisk augmentet reality”, om man vil.”

”Ved at introducere dette værk håber jeg at skærpe publikums sanser og prikke til deres nysgerrighed overfor lyden og måden vi lytter på. Min intension er at skabe et aktivt musisk værk som belønner lytteren ved at være inkluderende og ved at skærpe opmærksomheden på den usynlige verden, som er lydene omkring os.” -Søren Lyngsø Knudsen

Bag realiseringen af GEOGRAFIKA står den lokale kulturentreprenør Jens Munch, der igennem 6 år via foreningen Verden til Herredsvang har arrangeret koncerter i Kulturhus Herredsvang samt festivalen Marienlyst PARK festival, der præsenterer musik fra forskellige kulturelle baggrunde. I foreningen er der under den umiddelbare målsætning om at præsentere musikoplevelser af høj kvalitet også et socialt aspekt, der handler om at være med til at fremme positive historier og udvikling i et område, der igennem en årrække har været præget af bandekonflikt, uro og negativ omtale i pressen. Ambitionerne er høje for projektet, og der er inddraget en lang række samarbejdspartnere for at løfte det:

 

  • Det boligsociale arbejde støtter økonomisk og via deres store netværk i området.

  • Dagtilbud Hasle er en kernepartner, idet projektet initieres med en præsentation for de store børn i daginstitutionerne og dermed bliver en del af det pædagogiske arbejde. Her skal børnene ud over at opleve værket også fortolke det via tegninger på det slidstærke materiale krympeplast. Dagtilbuddet støtter desuden også økonomisk.

  • Hasle-Møllevang pigespejdere laver et kunstværk af rafter, som opstilles ved amfiscenen i Marienlystparken. På værket skal de krympelastværker som børnene i institutionerne frembringer ophænges. Man vil på den måde kunne følge værkets udvikling igennem den 3 måneders periode, som værket er udstillet.

  • Hasle skole vil få muligheden for at booke fremvisninger og områdets andre relevante institutioner og foreninger vil blive inddraget med tanke for at sprede interessen.

Presse2.jpeg
Presse1.jpeg
2021-04-07 19.32.04.jpg
GEOGRAFIKA er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus kommune, Det boligsociale arbejde og Dagtilbud Hasle
bottom of page